Misioni mirepret c'do ndihme qe ju deshironi dhe mund te jepni.

Me poshte jane menyrat se si mund te ndihmoni...

Haku i Kishes

Haku i Kishes eshte $500.00 ne vit, dhe mund te shperblehet me cheque ose cash.

Ne cheque mund te shkruani emrin: Blessed Mother Theresa Mission

Fonde per Blerjen e Kishes/Building Fund

Per te kontribuar kundrejt blerjes se Kishes, ju lutemi te ndjekni te njejtat udhezime si me siper, por te

shpjegoni se ky kontribut eshte per kete fond. Per me teper, ju lutemi te na kontaktoni.

Tani ju ofrojme mundesine te kontriboni online nepermjet 'Donate Now". Kjo iniciative eshte e drejtuar nga Arqipeshkvia e Torontos, dhe eshte nje menyre e thjeshte dhe e sigurt per te kontribuar .

Grupi i Leximeve dhe Kori i Kishes

Misioni ka nevoje per lexues si dhe per pjesetar ne kor. U bejme thirrje pjesetareve te komunitetit te njoftohen:

Per Korin dhe Leximet: Ju lutemi te na kontaktoni zyren administrative tek: 416-503-4509 or albmission@live.ca

Keshilli i Kishes

Prek Gjonaj

Kole Pepaj

Petrit Ujkaj

Pjeter Dreshaj

Vilson Preka

Aleksander Selmani

Alketa Bushulli

Luigj Lallinaj

Luigj Narkaj

Toni Vocaj

Sokol Sterbyci

Florinda Zefi

Nik Biqi

Gjovalin Selmani